Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

İmplant nedir?

Kaybedilen dişlerin ön ve arkasındaki dişler zarar görmeden, eksik olan dişin fonksiyon ve estetiğini sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen kök şeklindeki titanyum malzemelerdir. İmplantlar üzerine sağlam diş yapısını taklit eden, çiğneme fonksiyonlarını yerine getiren protezler ile eksik diş bölgesi tamamlanmış olur. Titanyum materyali doku dostudur. Vücutta uzun yıllar boyunca reaksiyon vermeden sağlamlığını korur. İmplant yerleştirilmesinden sonra kemik ile kaynaşma süreci beklenir (2-6 ay) ve sonrasında doğal dişi taklit edecek implant üstü protez işlemine geçilmektedir. Bu bekleme sürecinde geçici dişler ile diş boşlukları doldurulabilir. İmplantlar tek diş eksikliği, çoklu diş eksikliği veya tam dişsizlik durumlarında doğal dişe en iyi alternatiftir. İmplantın uygulanabilmesi için çene kemiğinin yeterli yükseklik ve genişliğe sahip olması gerekmektedir. Eğer yeterli kemik yok ise implant öncesinde birtakım operasyonlar (sinüs yükseltme, greft (kemik tozu) ve membran kullanımı) yapılabilir. Operasyonlar hasta ve hekim tercihine göre lokal anestezi, sedasyon veya genel anestezi altında uygulanabilmektedir.Başlık metninizi buraya ekleyin

İmplant tedavisinin avantajları nelerdir?

İmplant uygulamasında komşu sağlıklı dişlere hasar vermeden eksik dişler tamamlanabilmektedir. Daha uzun ömürlü ve hasta konforu açısından daha avantajlı bir tedavidir. Doğal dişler gibi güçlü bir çiğneme fonksiyonu sağlar.

İmplant tedavisi ne kadar süredir?

İmplant operasyonları günümüzde çok kısa bir süre içerisinde uygulanabilmektedir. Diş eksikliği sayısı ve kemik durumuna göre toplam süre değişebilmektedir. Genelde implant yerleştirilmesinden 8 hafta sonra implant üstü protez dişlere geçilir. Bu süre içerisinde geçici protezler ile eksik kısımlar tamamlanabilir.

İmplant tedavisi herkese uygulanabilir mi?

Hastanın sistemik durumu ve kullandığı ilaçların değerlendirilmesi önemlidir. Gerektiğinde doktoru ile konsültasyon yapılmalıdır.

İmplant bakımı nasıl yapılır?

Tek diş eksikliklerinde diş fırçası ve diş ipi ile temizlik işlemleri yapılır. Çoklu diş eksikliklerinde diş fırçası, ağız duşu ara yüz fırçaları ile bakım sağlanabilir. Diş hekimi kontrollerine düzenli bir şekilde gidilmelidir.